<<ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
 
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทำเนียบฝ่ายปกครองตำบลเทพเสด็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประวัติหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านปางบง
หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำโค้ง
หมู่ที่ ๓ บ้านป่าป่าน
หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตอน
หมู่ที่ ๕ บ้านพงษ์ทอง
หมู่ที่ ๖ บ้านดง
หมู่ที่ ๗ บ้านปางไฮ
หมู่ที่ ๘ บ้านกำแพงหิน
ดาวน์โหลดกฎหมายที่น่าสนใจ
หน่วยงานในพื้นที่
โครงการหลวงป่าเมี่ยง
สถานีอนามัยตำบลเทพเสด็จ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หวาน
ชุดเฉพาะกิจปางไฮ
 
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเทพเสด็จ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม
 
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานตำบลเทพเสด็จ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : เชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานตำบลเทพเสด็จ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 ... (25/02/57)
เชิญเที่ยวงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบานที่เทพเสด็จ" ครั้งที่ 2 : ชาวตำบลเทพเสด็จขอเชิญท่านเที่ยวงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบานที่เทพเสด็จ" ครั้งที่ 2 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านปา... (23/01/56)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ ๓ : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าป่านปางใน สายทางเข... (16/08/56)
 
คุยกับนายก
 
 
  นายสว่าง จันทร์เที่ยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ

 
 

 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกตาดหมอก
น้ำตกตาดหมอก  ตั้งอยูที่บ้านดง  หมู่ที่ 6  ตำบลเทพเสด็จ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
 
สินค้าท้องถิ่น
 
เมี่ยง
ชาวบ้านตำบลเทพเสด็จ
เห็ดหอม
จรัญ คำประเสริฐ
เมล็ดกาแฟสารคัดเกรด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านแม่ตอน 45 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
กาแฟคั่วเทพเสด็จ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดบ้านแม่ตอน 45 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
 
แบบสำรวจ
 
 
สาระน่ารู้
 
มารู้จัก "ดอกเสี้ยว" กันเถอะ : ดอกเสี้ยวมีถิ่นกำเนิดจากอินเดียและมาเลเซีย ลำต้นสูงประมาณ 5-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อน ข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้า... (23/01/56)
กฎหมายน่ารู้ เรื่อง หมิ่นประมาท : (04/10/53)
 
 
 
 
   
Copyright 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเทพเสด็จ - http://www.thepsadej.go.th, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
31/1 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220, เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่เครือข่ายต่างประเทศโดย www.thai-exporter.com
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม: 27 ธันวาคม พ.ศ.2549